വിതരണക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തണോ? വിതരണക്കാരൻ
sales Ms. sales
എനിക്ക് നിനക്കായി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയൂം?
കോൺടാക്റ്റ് വിതരണക്കാരൻ

Ningbo Sonice Electroacoustic Science and Technology Co., Ltd.

വിഭാഗങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും

സിംഗിൾ സ്പീക്കർ

കാർ സ്പീക്കർ

ടു-വേ സ്പീക്കർ

4 "കോയിൽ 25 കാർ സ്പീക്കർ 

5 "കോയിൽ 20 കോക്സി സ്പീക്കർ 

4 "കോയിൽ 20 കോക്സി സ്പീക്കർ 

6.5 "കോയിൽ 25 കോക്സി സ്പീക്കർ 

6.5 "കോയിൽ 25 കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ 

6.5 "കോയിൽ 25 കോക്സിൾ സ്പീക്കർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ 

6x9 "2-വേ കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ 

എൽഇഡി മൾട്ടി കളർ 6.5 ഇഞ്ച് കോക്സിൾ സ്പീക്കർ 

6.5 ″ യാച്ച് ഓഡിയോ കോക്സി 2-വേ സ്പീക്കർ 

6x9 "ടു-വേ 4ohm കോക്സിൾ സ്പീക്കർ 

പ്രൊഫഷണൽ 6.5 "കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ 

കാർ ഹോൺ 6.5 "കോയിൽ 25 കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ 

6.5 "കോയിൽ 25 കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ് 

4 "കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ് 

5 "കോയിൽ 20 കോക്സി സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ് 

4 "കോയിൽ 20 കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ് 

5 ഇഞ്ച് കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ് 

5 ഇഞ്ച് കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ് 

6.5 "കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കാർ ആക്സസറീസ് 

6.5 ഇഞ്ച് കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ് 

പിഎ സ്പീക്കർ

സ്പീക്കർ ബോക്സ്

Products Keywords
PA speakerspeaker boxOEM speakerODM speakercar speakerhome speakerWall speakertable speakerYacht speakerParty SpeakerStage speakerOpera Speakerradio speakerwoofer speakersingle speakertweeter speakerspeaker factorytwo-way speakeroutside speakerConcert SpeakerCeiling speakerCoaxial speakerEmbedded speakerseparate speakerHiFi speaker boxthree-way speakerSubwoofer speakerFull rang speakerwooden speaker boxകാർ ഹോൺplastic speaker box8 ഓം വൂഫർPiano paint speaker boxവൂഫർ ബാസ്കാർ ഓഡിയോ10 സബ്‌വൂഫർ12 സ്പീക്കർ15 സബ്‌വൂഫർODM സ്പീക്കർ6x9inch 4ohm Coaxial Speaker4ohm Foam Edge Coaxial Speakerഓം സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് വൂഫർ6x9inch Coil 30m Coaxial Speaker4 ഓം സ്പീക്കർ8 പാ സ്പീക്കർ2 വേ സ്പീക്കർ18 പാ സ്പീക്കർഹോം സ്പീക്കർ4ohm Foam Edge Coaxial Car Speaker15 പാ സ്പീക്കർവാൾ സ്പീക്കർഓഡ് സ്പീക്കർഡോം ട്വീറ്റർകാർ സ്പീക്കർ12 പാ സ്പീക്കർ15 സ്പീക്കറുകൾ8ohm Woofer സ്പീക്കർപാ ഉച്ചഭാഷിണിഒഇഎം സ്പീക്കർയാച് സ്പീക്കർലീഡ് സ്പീക്കർകോക്സി ഡ്രൈവർസബ്‌വൂഫർ ബാസ്വൂഫർ ട്വീറ്റർ6.5 സ്പീക്കറുകൾടു വേ സ്പീക്കർഓപ്പറ സ്പീക്കർമരം ശബ്ദ ബോക്സ്പേപ്പർ കോൺ വൂഫർ16 ഓം കോയിൽ 35 വൂഫർ4 ഓം സ്പീക്കറുകൾ8ohm PP കോൺ സ്പീക്കർ3 വേ സ്പീക്കറുകൾസബ്‌വൂഫർ ബോക്സ്റേഡിയോ സ്പീക്കർമികച്ച സബ്‌വൂഫർഘടക സ്പീക്കറുകൾ10 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർ2-വേ കാർ സ്പീക്കർസ്പീക്കർ 15 ഇഞ്ച്കാർ ട്വീറ്ററുകൾഡോം മിഡ്‌റേഞ്ച്സ്പീക്കർ ബോക്സ്സിംഗിൾ സ്പീക്കർ12 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർഡോം ട്വീറ്റർ 8ohm Ndfebകച്ചേരി സ്പീക്കർസീലിംഗ് സ്പീക്കർസ്പീക്കർ പുറത്ത്പാർട്ടി സ്പീക്കർസ്പീക്കർ ഫാക്ടറി4ohm 10inch കാർ സബ്‌വൂഫർ4ohm 12inch കാർ സബ്‌വൂഫർഓം പാ സ്പീക്കറുകൾകാർ വൂഫർ സ്പീക്കർ6x9inch Coaxial Coil 25 സ്പീക്കർ4ohm സബ്‌വൂഫർ 12 ഇഞ്ച്സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർപ്രത്യേക സ്പീക്കർസ്റ്റേജ് സബ്‌വൂഫർഏകോപന സ്പീക്കറുകൾപവർഡ് സ്പീക്കറുകൾസ്പീക്കർ എൻക്ലോഷർട്വീറ്റർ സ്പീക്കർ8 ഇഞ്ച് പാ സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് 4Ohm സ്പീക്കർഅലുമിനിയം കോൺ വൂഫർകാർ ഓഡിയോ സബ്‌വൂഫർ4 ഓം ഹൈ പവർ സബ്‌വൂഫർ5.5 ഇഞ്ച് സിംഗിൾ വൂഫർ8ohm കച്ചേരി സ്പീക്കർ8ohm പാർട്ടി സ്പീക്കർ6x9inch കോക്സി സ്പീക്കർ2-വേ കോക്സി സ്പീക്കർ4ohm PP കോൺ കാർ സ്പീക്കർ8ohm സബ് വൂഫർ സ്പീക്കർ8 ഓംസ് വൂഫർ സ്പീക്കർ3 വേ കാർ സ്പീക്കറുകൾമിഡ്‌റേഞ്ച് ഡ്രൈവർ4ohm PP കോൺ കാർ സബ്‌വൂഫർ10 ഇഞ്ച് പിഎ സ്പീക്കർപേപ്പർ കോൺ സ്പീക്കർ2-വേ ഘടക കാർ സ്പീക്കർ8 ഇഞ്ച് പിപി കോൺ വൂഫർഫുൾ റേഞ്ച് സ്പീക്കർപേപ്പർ കോൺ സബ്‌വൂഫർ6.5 ഇഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ4 ഓം സ്ക്വയർ സ്പീക്കർഉൾച്ചേർത്ത സ്പീക്കർ3-വേ 6x9 കോക്സി സ്പീക്കർറബ്ബർ എഡ്ജ് സ്പീക്കർ4 ഓം ഫുൾ റേഞ്ച് ഡ്രൈവർസ്പീക്കർ ബോക്സ് വുഡ്സിൽക്ക് ഡോം ട്വീറ്റർപൂർണ്ണ റേഞ്ച് ഡ്രൈവർകോയിൽ 25 വൂഫർ സ്പീക്കർഹൈഫി സ്പീക്കർ ബോക്സ്ബ്യൂട്ടിൽ റബ്ബർ വൂഫർവൂഫർ സിംഗിൾ സ്പീക്കർവുഡ് ബോക്സ് സ്പീക്കർസിംഗിൾ വൂഫർ സ്പീക്കർകോയിൽ 35 വൂഫർ സ്പീക്കർ5.5 ഇഞ്ച് വൂഫർ സ്പീക്കർ4 ഓം ടു-വേ കാർ സ്പീക്കർടു-വേ സ്പീക്കർ കോയിൽ 25കെവ്‌ലർ ഫൈബർ കോൺ വൂഫർ8ohm പേപ്പർ കോൺ സ്പീക്കർ4ohm കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ6x9 ത്രീ-വേ കാർ സ്പീക്കർകോക്സി 4ohm കാർ സ്പീക്കർ12 ഇഞ്ച് കാർ സബ്‌വൂഫർ 4ohmഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ സ്പീക്കർകോക്സിയൽ വാൾ സ്പീക്കർ10 ഇഞ്ച് ഓപ്പറ സ്പീക്കർകാർ സബ്‌വൂഫർ സ്പീക്കർകാർ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റംകാർ ട്വീറ്റർ സ്പീക്കർ15 ഇഞ്ച് ഓപ്പറ സ്പീക്കർകെവ്‌ലർ ഫൈബർ സ്പീക്കർഫെറൈറ്റ് ഡോം ട്വീറ്റർ5.5 ഇഞ്ച് റബ്ബർ സ്പീക്കർനോൺ പ്രസ് കോൺ സ്പീക്കർഅലുമിനിയം ഫ്രെയിം 4ohm Wooferസബ്‌വൂഫർ വേർതിരിക്കുക4ohm കാർ കോക്സിൾ സ്പീക്കർഅലുമിനിയം ഫ്രെയിം വൂഫർസൗണ്ട് ബോക്സ് സ്പീക്കർ4 ഓം പേപ്പർ കോൺ സ്പീക്കർസിംഗിൾ സ്പീക്കർ ബോക്സ്എബിഎസ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്2-വേ കാർ സ്പീക്കർ കോക്സി8 ഓം പേപ്പർ കോൺ സ്പീക്കർകോക്സി കാർ സ്പീക്കറുകൾപിവിസി സ്പീക്കർ ബോക്സ്ഹൈ-പവർ പാർട്ടി സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് ഘടക കാർ സ്പീക്കർ8ohm ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ 4ohm കാർ സബ്‌വൂഫർ5.5 ഇഞ്ച് എഡ്ജ് റബ്ബർ വൂഫർ4 ഇഞ്ച് കോക്സിൾ സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് കോക്സിയൽ കാർ ഹോൺമിഡ് റേഞ്ച് സ്പീക്കറുകൾബുക്ക്ഷെൽഫ് ബോക്സ് വുഡ്കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കോയിൽ 2510 ഇഞ്ച് പാർട്ടി സ്പീക്കർ2-വഴി മരം സ്പീക്കർ ബോക്സ്15 ഇഞ്ച് പാർട്ടി സ്പീക്കർക്ലോത്ത് എഡ്ജ് സ്പീക്കർടു-വേ 4ohm കോക്സിൾ സ്പീക്കർകോക്സിൾ സ്പീക്കർ കോയിൽ 20ഹൈ-പവർ സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർഗ്ലാസ് ഫൈബർ കോൺ സ്പീക്കർവോയ്‌സ് കോയിൽ 35 എംഎം വൂഫർകാർ സ്പീക്കർ റബ്ബർ എഡ്ജ്കോക്സിൾ 6x9 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ ഹൈ പവർ സബ്‌വൂഫർ6.5 ഇഞ്ച് കോക്സിൾ സ്പീക്കർ8ohm കച്ചേരി ഓപ്പറ സ്പീക്കർ4 ഓം മിഡ്‌റേഞ്ച് സ്പീക്കർഹൈ പവർ കാർ ഓഡിയോ സബ്‌വൂഫർ4ohm വർണ്ണാഭമായി LED സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് ടു-വേ കാർ സ്പീക്കർ10 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർനല്ല റിജിഡിറ്റി സ്പീക്കർ12 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർസബ്‌വൂഫർ കാർ സ്പീക്കറുകൾഇഞ്ചക്ഷൻ സിംഗിൾ സ്പീക്കർ10 ഇഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ സബ്‌വൂഫർപിവിസി സ്പീക്കർ എൻക്ലോഷർ15 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർകോക്സിൾ സീലിംഗ് സ്പീക്കർ18 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ കാർ സ്പീക്കർവൈറ്റ് മെഷ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വൂഫർ6x9 ഇഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്പീക്കർഎഡ്ജ് റബ്ബർ വൂഫർ സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ കാർ ഹോൺ സ്പീക്കർഫോം എഡ്ജ് കോക്സി സ്പീക്കർഘടക സിസ്റ്റം കാർ സ്പീക്കർഹൈ-പവർ കൺസേർട്ട് സ്പീക്കർയാച്ച് ഓഡിയോ ഘടക സ്പീക്കർറബ്ബർ എഡ്ജ് വൂഫർ സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് ഘടക എൽഇഡി സ്പീക്കർകാർ ആക്‌സസറീസ് 4ohm സ്പീക്കർ12 ഇഞ്ച് ഹൈ പവർ കാർ സബ്‌വൂഫർ8ohm PA വൂഫർ സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബോക്സ്15 ഇഞ്ച് കൺസേർട്ട് സ്പീക്കർ4 ഇഞ്ച് കാർ സ്പീക്കർ കോക്സികോക്സി സ്പീക്കറുകൾ കോയിൽ 254 ഇഞ്ച് മരം സ്പീക്കർ ബോക്സ്4 ഓം സിംഗിൾ സ്പീക്കർ ബോക്സ്18 ഇഞ്ച് കൺസേർട്ട് സ്പീക്കർ25 എംഎം സിൽക്ക് ഡോം ട്വീറ്റർകോയിൽ 25 കോക്സി കാർ സ്പീക്കർകോക്സി കാർ സ്പീക്കർ കോയിൽ 25കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ കോയിൽ 206x9 കെവ്‌ലർ ഫൈബർ 3-വേ സ്പീക്കർഫുൾ റേഞ്ച് ഡ്രൈവർ സ്പീക്കർപേപ്പർ കോൺ 12 ഇഞ്ച് സബ്‌വൂഫർബ്യൂട്ടിൽ റബ്ബർ എഡ്ജ് വൂഫർഎഡ്ജ് ബ്യൂട്ടിൽ റബ്ബർ വൂഫർ6.5 ഇഞ്ച് കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ6x9 ഇഞ്ച് കോയിൽ 25 കാർ സ്പീക്കർ8ohm പാർട്ടി കച്ചേരി സ്പീക്കർ6x9 ഇഞ്ച് കോക്സി കാർ സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരം 6.5 ഇഞ്ച് വൂഫർ4 ഓം എബി‌എസ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്സിംഗിൾ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ4ohm ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ കാർ സ്പീക്കർ4ohm പി‌പി കോൺ കോക്സി സ്പീക്കർകോക്സിൾ സ്പീക്കർ ആക്സസറീസ്അലുമിനിയം ഫ്രെയിം സ്പീക്കർഡോം ട്വീറ്റർ സിൽക്ക് ഡയഫ്രം10 ഇഞ്ച് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ സബ്‌വൂഫർ4 ഓം ഗ്ലാസ് ഫൈബർ കോൺ സബ്‌വൂഫർമിഡ് റേഞ്ച് കാർ സ്പീക്കറുകൾറബ്ബർ എഡ്ജ് കോക്സി സ്പീക്കർഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ ഏകോപന സ്പീക്കർറബ്ബർ എഡ്ജ് സിംഗിൾ സ്പീക്കർതേൻ‌കോമ്പ് കോൺ കാർ സ്പീക്കർ4 ഓം കെവ്ലർ ഫൈബർ കോൺ സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ ഏകോപന കാർ സ്പീക്കർപേപ്പർ കോൺ സ്ക്വയർ സ്പീക്കർവുഡൻ ഡെസ്ക് സ്പീക്കർ ബോക്സ്8ohm കച്ചേരി സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ ഹൈ പവർ കാർ സബ്‌വൂഫർ12 ഇഞ്ച് പിപി കോൺ കാർ സബ്‌വൂഫർ5 ഇഞ്ച് മിഡ്‌റേഞ്ച് സ്പീക്കർവയർലെസ് സീലിംഗ് സ്പീക്കറുകൾബുക്ക്ഷെൽഫ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്വോയ്‌സ് കോയിൽ 13 എംഎം സ്പീക്കർ4 ഓം സ്ക്വയർ ഫുൾ റേഞ്ച് ഡ്രൈവർ8ohm സ്റ്റേജ് / കച്ചേരി സ്പീക്കർപേപ്പർ കോൺ സർക്കുലർ സ്പീക്കർ4 ഓം ഘടക സിസ്റ്റം കാർ സ്പീക്കർ8ohm പാർട്ടി / സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർവോയ്‌സ് കോയിൽ 20 എംഎം സ്പീക്കർക്ലോത്ത് എഡ്ജ് പി‌എ സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ 4ohmവോയ്‌സ് കോയിൽ 35 എംഎം സബ്‌വൂഫർകോയിൽ 20 എംഎം കോക്സിൾ സ്പീക്കർവോയ്‌സ് കോയിൽ 30 എംഎം സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ പേപ്പർ കോൺ സബ്‌വൂഫർ6.5 ഇഞ്ച് ബുക്ക്ഷെൽഫ് സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണല 10ich സബ് വൂഫർ സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ കാർ സബ്‌വൂഫർ 10 ഇഞ്ച്ഫോം എഡ്ജ് കോക്സി കാർ സ്പീക്കർഫോം എഡ്ജ് കാർ സ്പീക്കർ കോയിൽ 206.5 ഇഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ സ്പീക്കർപ്ലാസ്റ്റിക് സ്പീക്കർ ബോക്സ്പ്ലാസ്റ്റിക് സബ്‌വൂഫർ ബോക്സ്ഇഷ്‌ടാനുസൃത സ്പീക്കർ ബോക്‌സ്3 ഇഞ്ച് ഡെസ്ക് സ്പീക്കർ ബോക്സ്ആക്സസറീസ് കോക്സി കാർ സ്പീക്കർപൂർണ്ണ റേഞ്ച് കാർ സ്പീക്കറുകൾ4 ഓം പേപ്പർ കോൺ സ്പീക്കർ ബോക്സ്സിൽക്ക് ഡോം ട്വീറ്റർ സ്പീക്കർകോക്സിൾ സ്പീക്കർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺകോക്സി കാർ സ്പീക്കർ ആക്സസറീസ്പൂർണ്ണ റേഞ്ച് സ്പീക്കർ ഡ്രൈവർ4ohm ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സബ്‌വൂഫർ6.5 ഇഞ്ച് അലുമിനിയം ഫ്രെയിം വൂഫർ4 ഓം ബാംബൂ ഫൈബർ കോൺ കാർ സ്പീക്കർ6x9 ഇഞ്ച് 2-വേ കോക്സി കാർ സ്പീക്കർകെവ്‌ലർ ഫൈബർ കോൺ വൂഫർ സ്പീക്കർടു-വേ കാർ സ്പീക്കർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺഓപ്പറ സ്റ്റേജ് 15 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർകാർ ആക്‌സസറീസ് കോക്സി സ്പീക്കർഎയർ മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ട്വീറ്റർഎൽഇഡി യാച്ച് ഓഡിയോ ഘടക സ്പീക്കർ12 ഇഞ്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഹൈ പവർ സബ്‌വൂഫർ6x9 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ്10 ഇഞ്ച് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ കോൺ സബ്‌വൂഫർ10 ഇഞ്ച് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ കാർ സബ്‌വൂഫർ6.5 ഇഞ്ച് കാർ ആക്‌സസറീസ് സ്പീക്കർകോയിൽ 25 എംഎം കോക്സി കാർ സ്പീക്കർ15 ഇഞ്ച് ഓപ്പറ / സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർ4ohm കോക്സി കാർ ആക്സസറീസ് സ്പീക്കർ8 ഓം ബുക്ക്ഷെൽഫ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്ഗ്ലാസ് ഫൈബർ കോൺ 5.5 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർമിഡ്‌റേഞ്ച് പേപ്പർ കോൺ സ്പീക്കർയാച്ച് ഓഡിയോ കോക്സി 2-വേ സ്പീക്കർസ്പീക്കർ ബോക്സ് പിയാനോ പെയിന്റ്ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാർ സബ്‌വൂഫർകച്ചേരി ഓപ്പറ സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർകോക്സിൾ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ്വോയ്‌സ് കോയിൽ 25 എംഎം ഡോം ട്വീറ്റർകോക്സി കാർ സ്പീക്കർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺകോയിൽ 30 എംഎം കോക്സിയ കാർ സ്പീക്കർ6.5 ഇഞ്ച് യാച്ച് ഓഡിയോ ഘടക സ്പീക്കർപ്ലാസ്റ്റിക് സ്പീക്കർ എൻ‌ക്ലോഷർ6.5 ഇഞ്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ കാർ സ്പീക്കർ2-വേ ബുക്ക്‌ഷെൽഫ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്6x9 ഇഞ്ച് കാർ സ്പീക്കർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ8ohm എയർ മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ട്വീറ്റർ12 ഇഞ്ച് പാർട്ടി സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർമിഡ്‌റേഞ്ച് സ്പീക്കർ കോയിൽ 25 എംഎം5 ഇഞ്ച് ഫോം എഡ്ജ് കോക്സിൾ സ്പീക്കർഹൈ-പവർ സ്റ്റേജ് / കച്ചേരി സ്പീക്കർനല്ല വാട്ടർപ്രൂഫ് പെർഫോമൻസ് വൂഫർ4ohm പേപ്പർ കോൺ നോൺ പ്രസ്സ് സബ്‌വൂഫർഎൽഇഡി മൾട്ടി കളർ കോക്സിൾ സ്പീക്കർഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ റബ്ബർ എഡ്ജ് സ്പീക്കർകോനെക്സ് കാർ സ്പീക്കർ എഡ്ജ് റബ്ബർടു-വേ ബുക്ക്ഷെൽഫ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്15 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് / കച്ചേരി സ്പീക്കർപ്രൊഫഷണൽ ഹൈ പവർ കാർ ഓഡിയോ സബ്‌വൂഫർ18 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് / കച്ചേരി സ്പീക്കർ18 ഇഞ്ച് പാർട്ടി / സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർ8ohm പിയാനോ പെയിന്റ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ യെല്ലോ ലൈൻസ് സ്പീക്കർഅലുമിനിയം ഫ്രെയിം 6.5 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർ4ohm ഗ്ലാസ് ഫൈബർ കോൺ സബ് വൂഫർ സ്പീക്കർ8 ഇഞ്ച് ബുക്ക്ഷെൽഫ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്15 ഇഞ്ച് പാർട്ടി / കൺസേർട്ട് സ്പീക്കർ12 ഇഞ്ച് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സബ്‌വൂഫർ8 ഓം സ്പീക്കർ ബോക്സ് പിയാനോ പെയിന്റ്2-വേ പിയാനോ പെയിന്റ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്5 ഇഞ്ച് ഫോം എഡ്ജ് കോക്സി കാർ സ്പീക്കർട്വീറ്റർ വേ കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കോയിൽ 30യാച്ച് ഓഡിയോ എൽഇഡി കോക്സിൾ സ്പീക്കർ3 ഇഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പീക്കർ ബോക്സ്പാർട്ടി സ്റ്റേജ് കൺസേർട്ട് സ്പീക്കർക്ലോത്ത് എഡ്ജ് മിഡ്‌റേഞ്ച് സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പാർട്ടി സ്പീക്കർ4 ഓം എൽഇഡി മൾട്ടി കളർ കോക്സിൾ സ്പീക്കർപൂർണ്ണ റേഞ്ച് ഡ്രൈവർ സ്പീക്കർ ബോക്സ്ഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ കാർ സ്പീക്കർ ആക്‌സസറികൾ6.5 ഇഞ്ച് യാച്ച് ഓഡിയോ കോക്സിൾ സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സബ്‌വൂഫർ സ്പീക്കർ4 ഇഞ്ച് കാർ ആക്‌സസറീസ് കോക്സി സ്പീക്കർവ്യാസം 90 എംഎം എഎംടി ട്വീറ്റർ എൻ‌ഡിഫെബ്6.5 ഇഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം സ്പീക്കർഅലുമിനിയം ഫ്രെയിം 6.5 ഇഞ്ച് കാർ സ്പീക്കർ12 ഇഞ്ച് പാർട്ടി / സ്റ്റേജ് പി‌എ സ്പീക്കർ5 ഇഞ്ച് കോക്സിൾ സ്പീക്കർ കാർ ആക്‌സസറീസ്സബ്‌വൂഫർ സ്പീക്കർ ഓഡിയോയും സെറ്റുകളുംഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓഡിയോ പി‌എ സ്പീക്കർസ്പീക്കർ ബോക്സ് വെനീർ ഫിനിഷ് കാബിനറ്റ്ഓഡിയോ സ്പീക്കർ 12 ഇഞ്ച് പാർട്ടി സ്പീക്കർഎയർ മോഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സർക്കിൾ ട്വീറ്റർ12 ഇഞ്ച് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാർ സബ്‌വൂഫർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 10 ഇഞ്ച് കാർ സബ്‌വൂഫർ6.5 ഇഞ്ച് പിയാനോ പെയിന്റ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്8 ഇഞ്ച് ബുക്ക്ഷെൽഫ് വുഡൻ സ്പീക്കർ ബോക്സ്പാർട്ടി സ്റ്റേജ് കച്ചേരി ഓപ്പറ സ്പീക്കർപേപ്പർ കോൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്ഓഡിയോ സ്പീക്കർ 12 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർപൂർണ്ണ റേഞ്ച് ഡ്രൈവർ മരം സ്പീക്കർ ബോക്സ്വോയ്‌സ് കോയിൽ 20 എംഎം പൂർണ്ണ റേഞ്ച് ഡ്രൈവർ12 ഇഞ്ച് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം പി‌എ സ്പീക്കർഓഡിയോ സ്പീക്കർ 12 ഇഞ്ച് കൺസേർട്ട് സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 12 ഇഞ്ച് ഓപ്പറ സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓഡിയോ പാർട്ടി സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പേപ്പർ കോൺ കാർ സബ്‌വൂഫർപ്ലാസ്റ്റിക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്പീക്കർ ബോക്സ്ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓഡിയോ സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 12 ഇഞ്ച് പാർട്ടി സ്പീക്കർപ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിം എൽഇഡി 6.5 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർഇഞ്ചക്ഷൻ കോൺ അലുമിനിയം ഫ്രെയിം കാർ സ്പീക്കർഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 12 ഇഞ്ച് സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർവെനീർ ഫിനിഷ് കാബിനറ്റിലെ ബുക്ക്ഷെൽഫ് സ്പീക്കർഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ എഡ്ജ് ബ്യൂട്ടിൽ റബ്ബർ വൂഫർ15 ഇഞ്ച് പാർട്ടി / കച്ചേരി / ഓപ്പറ / സ്റ്റേജ് സ്പീക്കർ

Related Products List